Calmlandia: Królestwo Calmlandii (Calmland Kingom) - Calmlandia jest monarchią parlamentarną, obecnie na czele państwa stoi regent i następca tronu Książę Marek Calmjusz IV. Calmlandia znana jest na świecie z silnej demokracji i wartości konserwatywnych.

Ludność Calmlandii to 61 320 000 mieszkańców z czego większość stanowią Calmlandczycy, zamieszkujący centrum i wybrzeże kraju, liczne też są grupy Górali Calmlandzkich, a także Neutralijczyków

Calmlandia jest państwem wieloetnicznym i wielowyznaniowym – liczbę zarejestrowanych religii, kultów i sekt szacuje się na ok. 200 przeważnie związanych z regionem lub grupą etniczną.


Angryk: Rzesza Angrycka (Angrik Reich)- Państwo kilka lat temu zdominowane przez partię „Faust”, która obalając rządy konserwatystów w kraju po „Nocy Światłej Pięści” i zdobywszy władzę, wyprowadziła kraj z kryzysu gospodarczego. Skrajni oświeceniowcy, kierowani przez dyktatorskiego Mistrza – Ludwika Angriffa, ekspansywnie uwalniają tereny znanego świata spod jarzma ciemnoty i zacofania.

Ludność Angryku to 98 040 000 mieszkańców z czego ponad 90% stanowią angrykanie, poza nimi występują właściwie tylko mniejszości z państw ościennych, duży wpływ na to miała silna polityka asymilacyjna prowadzona jeszcze za czasów Cesarstwa, a zaostrzona za rządów partii Faust.

W Angryku nominalnie panuje tolerancja religijna, jednak państwo stara się stworzyć społeczeństwo silnie zlaicyzowane.

 

 

Historia konfliktu

 

Historia konfliktów, między Angrykiem a Calmlandią sięga wiele wieków wstecz.

Podłożem najnowszego z nich stał się spór terytorialny o Calmlandzką enklawę Trzy Mosty (ang. Drei Brucke) utraconą przez Imperatora Angryku – Dezmonta w XVIIw. na skutek przegranej w karty.

Wojna wybuchła w 2007r. po tym jak wódz angryku ogłosił powrót wszystkich ziem angryckich do ojcowizny i dał Calmlandii 48 godzin na opuszczenie spornego terytorium.

Przeprowadzona w zimie ofensywa wojsk Angryckich zupełnie zaskoczyła armię Calmlandzką, i spowodowała zajęcie przez Angryk zarówno spornej enklawy, jak i przyległych obszarów Klucza i Prochowni, ofensywa angrycka na stolicę załamała się dopiero pod twierdzą Calmlandzką na Hangarach, zaś front uległ stabilizacji do lata następnego roku.

W 2008 r. obie strony próbowały przejąć inicjatywę, po ciężkich walkach latem Angrykowi udało się opanować Twierdzę Hangary i okrążyć część wojsk Calmlandzkich. Jednak poniósł przy tym spore straty, a dodatkowo znalazł się w izolacji międzynarodowej gdy na jaw wyszły czystki etniczne dokonywane na okupowanych przez niego terytoriach.

Na skutek sytuacji grożącej załamaniem gospodarki przywódcy Angryku musieli zgodzić się na zarządzony przez OWiW (Organizację Wsparcia i Współczucia) rozejm.

Został on złamany przez obie strony w sierpniu 2009 r. W zaciekłych walkach zreorganizowana armia Calmlandii zniszczyła siły Angryckiej Armii Puszczy Bukowej i doprowadziła do wyparcia wroga za przedwojenną granicę państwową. Angrykowi nie pomogła nawet nowa superbroń: zmodyfikowani Mutagenem 44 żołnierze w pancerzach GOLIAT - zbyt późne wprowadzenie do walki i awaryjność sprawiły, że nie mogła zmienić już wyniku bitwy. Odkryte podczas walk tajne laboratoria Dr. Stilera kryją jeszcze wiele tajemnic które mogą zmienić losy konfliktu…

W chwili teraźniejszej na terenach walk trwa reorganizacja wojsk Calmlandzkich, którzy starają się uporać z pozostałościami chaosu wojennego. Armia Angryku kontroluje większość terenów przygranicznych i stara się utrzymać swoje pozycje.

 

 

Wojna się jeszcze nie skończyła...

      

Panzerfaust.pl 2020