// Regulamin - Panzerfaust

REGULAMIN

 

REJESTRACJA

 1. Zapoznania się z Regulaminem i terminologią zlotu.

 2. Wejścia na stronę  www.panzerfaust.pl i wypełnienia formularza rejestracyjnego w trakcie otwartej rejestracji

 3. Potwierdzenie swojej obecności mailowo na 14 dni przed rozpoczęciem zlotu, jeżeli jeszcze nie ma statusu potwierdzonej rezerwacji na stronie stanu oddziałów.

 4. Każdy rejestrujący się podczas weryfikacji w punkcie informacyjnym musi okazać dowód potwierdzający jego tożsamość oraz pełnoletność (dowolny z dowód osobisty, prawo jazdy, paszport).

 5. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo odmowy udziału w zlocie uczestnikowi bez podania przyczyny lub po przekroczeniu dopuszczalnej liczby miejsc tj 298.

 

WIEK

 1. Do rozgrywki dopuszcza się osoby pełnoletnie w dniu rozpoczęcia zlotu o pełni władzy prawnej i rozumu.

 

REPLIKI i MAGAZYNKI

 1. Do rozgrywki dopuszcza się repliki ASG o napędzie sprężynowym, elektrycznym i gazowym green gas, co2, red gas; repliki o napędzie HPA oraz repliki RAM za pozwoleniem ogranizatora. Każda replika jest dopuszczana osobno i weryfikowana przy zgłoszeniu.

 2. Moc replik dopuszczonych do rozgrywki, fps mierzone na kulkach 0,2g i wyłączonym systemie HU:

 • repliki broń boczna i PM do 360fps

 • repliki szturmowe  do 450fps - z magazynkiem do 60 kulek auto, powyżej 60 kulek tylko ogień pojedyńczy.

 • repliki wsparcia do 500 fps – tylko na odległości 20m+

 • repliki wyborowe/snajperskie do 600fps – tylko na odległość 25m+, ogień pojedyńczy, zamek 2 lub 4 taktowy lub inny ogranicznik ROF 1 strzał/sekunde, wymagana broń boczna

 

BEZPIECZEŃSTWO

 1. Uczestnik zobowiązuje się do trzeźwego myślenia i nie podejmowania ryzyka narażającego na utratę zdrowia i życia siebie i osób drugich

 2. Organizator zlotu nie ponosi odpowiedzialności prawnej za zdarzenia losowe oraz  niebezpieczne zachowania uczestników. Każdy uczestnik wydarzenia jest odpowiedzialny za swoje czyny i zachowanie oraz ich skutki.

 3. Organizatorzy nie odpowiadają za zagubione i zniszczone mienie uczestników, jednoczesnie organizatorzy starają się zapewnić bezpieczeństwo mieniu uczestników.

 4. Uczestnik zobowiązuje się do wyposażenia w:

  • czerwony materiał o rozmiarach min 25x25cm

  • sprawną latarkę

 5. Uczestnik zobowiązuje się do posiadania przy sobie i korzystania w razie potrzeby z rzeczy dostarczonych przez organizatora, zgodnie z ich przeznaczeniem.

 6. Uczestnik odpowiada za swoje bezpieczeństwo i zobowiązuje się do posiadania podstawy ochrony osobistej tj. okularów, gogli, maski balistycznej wytrzymujących uderzenie kulką z repliki o mocy 650 fps na kulkach 0,2g, zdrowego rozsądku; sugerowana ochrona: maska na twarz; nakolanniki oraz nałokietniki. Zabrania się używania masek pełnych jako wyłącznej ochrony oczu.

 7. Ochrona oczu musi być noszona na terenie rozgrywki i w trakcie dotarcia do niego jak i jego opuszczania.

 8. Replika poza terenem gry powinna być zabezpieczona mechanicznie i z wypiętym magazynkiem oraz odłączonym źródłem zasilania, używanie replik dozwolone poza grą tylko w wyznaczonych strefach

 9. Do walk w budynkach, okopach i bliskich dystansach (około 10m) są dopuszczane repliki o mocy do 360fps

 10. Zakazane jest używanie kulek aluminiowych, szklanych, ceramicznych czy też metalizowanych oraz różowych.

 11. Zakaz uczestnictwa w wydarzeniu pod wpływem alkoholu lub innych używek

 12. Zabrania się używania wszelkiej pirotechniki w trakcie trwania rozgrywki jak i poza nią.

 13. Zabrania się samowolnego rozpalania ognisk.

 14. Osoba narażająca innych uczestników na niebezpieczeństwo będzie wyproszona z gry i wpisana na czarną listę. 

FOTOGRAFOWANIE i FILMOWANIE

 1. Uczestnik zgadza się na na wykorzystanie swojego wizerunku.

 2. Każdy fotograf, kameraman i papparazzi musi zostać akredytowany przez organizatora.

 3. Fotograf musi być osobą oznaczoną  kamizelką odblaskową podczas wymian ognia i posiadać takie same zabezpieczenie w postaci ochrony oczu jak gracze.

 4. Fotograf i każdy inny uczestnik prowadzący dokumentację odpowiada za zabezpieczeniu swojego sprzętu.

 

 

Terminologia / Słowniczek
 

 1. PanzerFaust – nazwa wydarzenia Airsoftowego

 2. Regulamin – zbiór zasad regulujacych uczestnictwo i odpowiedzialności, które musi zaakceptować uczestnik

 3. Mechanika – opis zasad  używania rekwizytów i ich działania oraz działania poszczególnych miejsc fabularnych i NPC

 4. Słowniczek – opis co nalezy jak rozumieć może częściowo powatrzać się z mechaniką.

 5. Ranny -  osoba która otrzymała trafienie,  a nie jest opatrzona.  Może wzywać pomocy.

 6. Trafienie - otrzymanie uderzenia jedną kulką lub jednorazową serią w cześć ciała lub wyposażenia,  sygnalizuje się poprzez okrzyk “dostałem” lub “hit”.

 7. Resp -  miejsce wyznaczone przez organizatora w którym gracz z raną śmiertelną wraca do gry. Czas powrotu do gry oznajmia urządzenie na respie.

 8. Powerup – przedmiot w formie karty zapewniający ułatwienie i zmianę zasad gry dla drużyny posiadającej go.

 9. Rekwizyty – przedmiot oznaczony logiem PanzerFaust ewentualnie dodatkowym logiem strony konfliktu. Zawiera oznaczenie zniszczalny, naprawialny i miejsce na naklejki statusu

 10. NPC -  postacie fabularne, które posiadać mogą oddzielną mechanikę gry.

 11. Pluton/ TF (Team Force) -  podstawowy skład około 25 osób.

 12. Frakcja – Angryk, Calmlandia, Goliat lub NPC

 13. Trafienie w broń - nie można używać broni aż do respa lub naprawy określonej w mechanice.

 14. Sędzia -organizator lub osoba wyznaczona posiadająca akredytację.

 15. Goliat – osoba w czarnym stroju -najczesciej płaszcz i opancerzona. Jednostka ta jest niewrażliwa na ostrzal  z broni konwencjonalnej. Posiada swoje osobne zasady trafienia i smierci, patrz mechanika.

 16. Excalibur – opis i zasada działania znana Goliatom i osobom, które stworzą wspomniany przedmiot podczas rozgrywki.

 17. Soul Burner – opis zostanie podany do wiadomosci graczy podczas rozgrywki i uruchomienia przedmiotu

 18. Wirówka – urządzenie przypominające grilla, wymaga kompletu modułów sterujących do działania. Po 1 min od uruchomienia  wytwarza strefe skazenia o średnicy 25m i stwarza anomalie magnetyczna latwa do wykrycia. W ciagu godziny przetwarza dawkę Mutagenu 44

 19. Mutagen 44 – środek używany do tworzenia Goliatów
   

      

Panzerfaust.pl 2019