REGULAMIN

 

REJESTRACJA

 1. Zapoznanie się z Regulaminem i terminologią zlotu.

 2. Wejście na stronę  www.panzerfaust.pl i wypełnienia formularza rejestracyjnego w trakcie otwartej rejestracji

 3. Potwierdzenie swojej obecności na 14 dni przed rozpoczęciem zlotu, jeżeli jeszcze nie ma statusu potwierdzonej rezerwacji na stronie stanu oddziałów.

 4. Każdy rejestrujący się podczas weryfikacji w punkcie informacyjnym musi okazać dowód potwierdzający jego tożsamość oraz pełnoletność (dowolny z dowód osobisty, prawo jazdy, paszport).

 5. Uczestnik musi podpisać oświadczenie o zapozniu się z regulaminem i warunkami gromadzenia i przetwarzania informacji niezbędnych do przeprowadzenia zlotu.

 6. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo odmowy udziału w zlocie uczestnikowi bez podania przyczyny lub po przekroczeniu dopuszczalnej liczby miejsc tj 298.

 

WIEK

 1. Do rozgrywki dopuszcza się osoby pełnoletnie w dniu rozpoczęcia zlotu o pełni władzy prawnej i rozumu.

 

REPLIKI i MAGAZYNKI

 1. Do rozgrywki dopuszcza się repliki ASG o napędzie sprężynowym, elektrycznym i gazowym green gas, co2, red gas; repliki o napędzie HPA oraz repliki RAM za pozwoleniem ogranizatora. Każda replika jest dopuszczana osobno i weryfikowana przy zgłoszeniu.

 2. Moc replik dopuszczonych do rozgrywki, fps mierzone na kulkach 0,2g i wyłączonym systemie HU:

 • repliki broń boczna i PM do 360fps

 • repliki szturmowe  do 450fps - z magazynkiem do 60 kulek auto, powyżej 60 kulek tylko ogień pojedyńczy.

 • repliki wsparcia do 500 fps – tylko na odległości 20m+

 • repliki wyborowe/snajperskie do 600fps – tylko na odległość 25m+, ogień pojedyńczy, zamek 2 lub 4 taktowy lub inny ogranicznik ROF 1 strzał/sekunde, wymagana broń boczna

 

BEZPIECZEŃSTWO

 1. Uczestnik zobowiązuje się do trzeźwego myślenia i nie podejmowania ryzyka narażającego na utratę zdrowia i życia siebie i innych

 2. Organizator zlotu nie ponosi odpowiedzialności prawnej za zdarzenia losowe oraz  niebezpieczne zachowania uczestników. Każdy uczestnik wydarzenia jest odpowiedzialny za swoje czyny i zachowanie oraz ich skutki.

 3. Organizatorzy nie odpowiadają za zagubione i zniszczone mienie uczestników, jednoczesnie organizatorzy starają się zapewnić bezpieczeństwo mieniu uczestników.

 4. Uczestnik zobowiązuje się do wyposażenia w:

  • czerwony materiał o rozmiarach min 25x25cm

  • sprawną latarkę

 5. Uczestnik zobowiązuje się do posiadania przy sobie i korzystania w razie potrzeby z rzeczy dostarczonych przez organizatora, zgodnie z ich przeznaczeniem.

 6. Uczestnik odpowiada za swoje bezpieczeństwo i zobowiązuje się do posiadania podstawy ochrony osobistej tj. okularów, gogli, maski balistycznej wytrzymujących uderzenie kulką z repliki o mocy 650 fps na kulkach 0,2g, zdrowego rozsądku; sugerowana ochrona: maska na twarz; nakolanniki oraz nałokietniki. Zabrania się używania masek pełnych jako wyłącznej ochrony oczu.

 7. Ochrona oczu musi być noszona na terenie rozgrywki i w trakcie dotarcia do niego jak i jego opuszczania.

 8. Replika poza terenem gry powinna być zabezpieczona mechanicznie i z wypiętym magazynkiem oraz odłączonym źródłem zasilania, używanie replik dozwolone poza grą tylko w wyznaczonych strefach

 9. Do walk w budynkach, okopach i bliskich dystansach (około 10m) są dopuszczane repliki o mocy do 360fps

 10. Zakazane jest używanie kulek aluminiowych, szklanych, ceramicznych czy też metalizowanych oraz różowych.

 11. Zakaz uczestnictwa w wydarzeniu pod wpływem alkoholu lub innych używek

 12. Zabrania się używania wszelkiej pirotechniki w trakcie trwania rozgrywki jak i poza nią.

 13. Zabrania się samowolnego rozpalania ognisk.

 14. Osoba narażająca innych uczestników na niebezpieczeństwo będzie wyproszona z gry i wpisana na czarną listę. 

FOTOGRAFOWANIE i FILMOWANIE

 1. Uczestnik zgadza się na na wykorzystanie swojego wizerunku.

 2. Każdy fotograf, kameraman i papparazzi musi zostać akredytowany przez organizatora.

 3. Fotograf musi być osobą oznaczoną  kamizelką odblaskową podczas wymian ognia i posiadać takie same zabezpieczenie w postaci ochrony oczu jak gracze.

 4. Fotograf i każdy inny uczestnik prowadzący dokumentację odpowiada za zabezpieczeniu swojego sprzętu.

 

 

Terminologia / Słowniczek
 

 1. PanzerFaust – nazwa wydarzenia Airsoftowego

 2. Regulamin – zbiór zasad regulujacych uczestnictwo i odpowiedzialności, które musi zaakceptować uczestnik

 3. Mechanika – opis zasad  używania rekwizytów i ich działania oraz działania poszczególnych miejsc fabularnych i NPC

 4. Słowniczek – opis co nalezy jak rozumieć może częściowo powatrzać się z mechaniką.

 5. Ranny -  osoba która otrzymała trafienie,  a nie jest opatrzona.  Może wzywać pomocy.

 6. Trafienie - otrzymanie uderzenia jedną kulką lub jednorazową serią w cześć ciała lub wyposażenia,  sygnalizuje się poprzez okrzyk “dostałem” lub “hit”.

 7. Resp -  miejsce wyznaczone przez organizatora w którym gracz z raną śmiertelną wraca do gry. Czas powrotu do gry oznajmia urządzenie na respie.

 8. Powerup – przedmiot w formie karty zapewniający ułatwienie i zmianę zasad gry dla drużyny posiadającej go.

 9. Rekwizyty – przedmiot oznaczony logiem PanzerFaust ewentualnie dodatkowym logiem strony konfliktu. Zawiera oznaczenie zniszczalny, naprawialny i miejsce na naklejki statusu

 10. NPC -  postacie fabularne, które posiadać mogą oddzielną mechanikę gry.

 11. Pluton/ TF (Task Force) -  podstawowy skład około 25 osób.

 12. Frakcja – Angryk, Calmlandia, Goliat lub NPC

 13. Trafienie w broń - nie można używać broni aż do respa lub naprawy określonej w mechanice.

 14. Sędzia -organizator lub osoba wyznaczona posiadająca akredytację.

 15. Goliat – osoba w czarnym stroju -najczesciej płaszcz i opancerzona. Jednostka ta jest niewrażliwa na ostrzal  z broni konwencjonalnej. Posiada swoje osobne zasady trafienia i smierci, patrz mechanika.

 16. Excalibur – opis i zasada działania znana Goliatom i osobom, które stworzą wspomniany przedmiot podczas rozgrywki.

 17. Soul Burner – opis zostanie podany do wiadomosci graczy podczas rozgrywki i uruchomienia przedmiotu

 18. Wirówka – urządzenie przypominające grilla, wymaga kompletu modułów sterujących do działania. Po 1 min od uruchomienia  wytwarza strefe skazenia o średnicy 25m i stwarza anomalie magnetyczna latwa do wykrycia. W ciagu godziny przetwarza dawkę Mutagenu 44

 19. Mutagen 44 – środek używany do tworzenia Goliatów
   

      

Panzerfaust.pl 2020